Ple extraordinari 08/2019 (8 de juliol)

Resum de la sessió

01. Donar compte dels decrets d’alcaldia números 577, 578 i 579
Donat

02. Règim de sessions ordinàries del ple i de la junta de govern
APROVAT PER UNANIMITAT

03. Nomenament de representants als òrgans col·legiats
APROVAT PER UNANIMITAT

04. Creació i composició de la comissió especial de comptes
APROVAT PER UNANIMITAT

05. Constitució dels grups municipals mandat 2019-2023
APROVAT PER UNANIMITAT

06. Règim retributiu
APROVAT
Vots a favor: 7 (srs. Camino, Cara, Almirall i sra. Mínguez -Endavant Castellví- i sres. Castellanos, Sánchez i Pérez -Junts per Castellví-).
Vots en contra: 2 (sr. Ventura i sra. Gill – Fem Poble-)
Abstencions: cap

Àudio de la sessió

Darrera actualització: 10.11.2022 | 15:34