Ple ordinari 01/2019 (28 de gener)

Ordre del dia

01. Aprovació de les actes anteriors.
Acta 07/2018 APROVADA PER UNANIMITAT
Acta 08/2018 APROVADA (abstenció sra. Sánchez per absència a la sessió. La resta, vots a favor)

02. Correspondència i disposicions oficials.
No n’hi ha

03. Donar compte de decrets.
Donat

04. Ratificació de decret d’alcaldia de modificació de crèdits 13/2018.
RATIFICAT PER UNANIMITAT

05. Aprovació bases reguladores per a la concessió de beques individuals per a l’escolarització durant l’any 2019 per a l’alumnat d’escoles bressol (primer cicle d’educació infantil).
APROVADES PER UNANIMITAT

06. Aprovació bases per a l’atorgament de subvencions destinades a atendre determinades despeses de l’habitatge habitual de persones amb títol de família monoparental.
APROVADES PER UNANIMITAT

07. Aprovació inicial text refós del catàleg de camins de Castellví de Rosanes.
Sr. Almirall s’absté de participar i votar per incompatibilitat
APROVAT
Vots a favor: 3 (srs. Cara i Mitjans -CiU- i sr. Massana -no adscrit)
Vots en contra: cap
Abstencions: 4 (sres. Castellanos, Sánchez i Pérez -Junts per Castellví-CP- i sr. Ventura -Fem Poble-AM).

Urgència
APROVADA PER UNANIMITAT

U. Aprovació de les actes de mutu acord per constituir les servituds establertes al projecte d’obra de la portada d’aigua al barri del Taió
APROVADES PER UNANIMITAT

08. Precs i preguntes.

Àudio de la sessió

Darrera actualització: 10.11.2022 | 15:35