Ple ordinari 05/2019 (23 de maig)

Resum de la sessió

01. Aprovació de les actes anteriors
APROVADES PER UNANIMITAT

02. Correspondència i disposicions oficials

03. Donar compte dels decrets signats

04. Ratificació de decrets d’alcaldia númer 411 (rectificació d’errada material)
APROVAT PER UNANIMITAT

05. Acceptació desequilibri econòmic compte d’explotació 2018 servei aigua el Taió presentat per Sorea SAU
APROVAT PER UNANIMITAT

06. Aprovació memòria valorada per a la renovació de la xarxa d’aigua potable del C/Tarragona
APROVAT PER UNANIMITAT

07. Revocació acord d’aprovació inicial del text refós del catàleg de camins de Castellví de Rosanes
APROVAT PER UNANIMITAT (de 7 vots, per abstenció de l’alcalde, Joan Carles Almirall, per incompatibilitat.

08. Aprovació modificació relació de llocs de treball per la valoració singular de dos llocs de treball
APROVAT PER UNANIMITAT

09. Adequació retribucions 2018
APROVAT PER UNANIMITAT

10. Aprovació retribucions personal al servei de l’Ajuntament en supòsits d’incapacitat laboral temporal
APROVAT PER UNANIMITAT

Urgència 1. Aprovació dels models de registre d’interessos dels membres de la corporació local.
APROVAT PER UNANIMITAT

Urgència 2. Aprovació inicial projecte tècnic executiu de les actuacions necessàries per adequar l’establiment de pública concurrència Centre Cultural i Recreatiu a la normativa que li és d’aplicació.
APROVAT PER UNANIMITAT

11. Precs i preguntes

Àudio de la sessió

Darrera actualització: 10.11.2022 | 15:34