Ple ordinari 06/2021 (20 de setembre)

Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del ple a celebrar el 20 de setembre del 2021 a les 18.30h al saló de plens.

Trobareu l'àudio de la sessió a final de l'ordre del dia

Ordre del dia 
01. Aprovació acta/es anterior/s
Aprovada per unanimitat
02. Donar compte de decrets
Donat
03. Ratificació de decrets d'alcaldia
Ratificats per unanimitat
04. Aprovació de xifres de població a 1 de gener del 2021
Aprovada per unanimitat
05. Aprovació bases reguladores subvencions destinades a pal·liar necessitats socials no peremptòries de les famílies
Aprovat
Vots a favor: 7 (Srs. Camino, Cara i Almirall i Sra. Mínguez -Endavant Castellví- i Sres. Castellanos, Sánchez i Pérex -Junts per Castellví-).
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sr. Ventura i Sra. Gil -Fem Poble-ERC-)

06. Aprovació del compte general 2020
Aprovat per unanimitat
07. Aprovació definitiva del projecte d'aslfatatge del barri del Taió
Aprovat per unanimitat
08. Aprovació definitiva del projecte executiu de reurbanització del carrer del Castell de Sant Jaume
Aprovat per unanimitat
09. Acord motivat de l'òrgan de contractació d'aprovació de l'expedient i despesa i disposant l'obertura del procediment d'adjudicació de les obres d'asfaltatge del Taió per procediment obert simplificat
Aprovat per unanimitat
10. Aprovació de modificació de crèdits 09/2021 per transferències entre partides i subsanació errada modificació de crèdit 07/2021
Aprovat per unanimitat
11. Moció que presenta l'equip de govern de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes per la situació de la població desplaçada afganesa
Aprovada per unanimitat
12. Precs i preguntes

Punt 1 --> inici // Punt 2 --> 0'30" // Punt 3 --> 22'24" // Punt 4 --> 26'18"" // Punt 5 --> 28'22" //  Punt 6 --> 33'30" // Punt 7 --> 35'35" // Punt 8 -->36'27"" // Punt 9 --> 39'39" // Punt 10 --> 40'32" // Punt 11 --> 43'24" // Punt 12 --> 1h00'25"

*Prevenció COVID-19
Amb motiu de les mesures de prevenció de la COVID-19, l’aforament destinat a públic en la configuració de ple del saló quedarà limitat a 11 persones. Un cop completat l’aforament, no podrà accedir-hi cap més persona.

L’accés es farà per l’entrada principal de l’Ajuntament i totes les persones s’hauran de desinfectar les mans amb el gel hidroalcohòlic, dur mascareta i respectar la distància de seguretat i és potestat de l'Ajuntament prendre'ls també la temperatura en accedir al recinte.

Si alguna persona té símptomes de COVID-19, està pendent de resultats de PCR o bé ha estat en contacte amb alguna persona diagnosticada o sospitosa els 14 dies anteriors, no podrà assistir al ple, d’acord amb les mesures de prevenció vigents. Gràcies per la vostra col·laboració.

Els aforaments estan calculats d'acord amb la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, punt 2.1 Distància física interpersonal de seguretat.

Darrera actualització: 7.01.2022 | 14:18