Ple ordinari 09/2023 (29 de setembre)

Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del ple a celebrar el divendres 29 de setembre a les 17.00h al saló de plens.

Ordre del dia
01. Aprovació acta/es anterior/s
Aprovada
Vots a favor: 9 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-; Sres. Castellanos i Góngora i Sr. Grau -Junts per Castellví-).
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC-)

02. Donar compte dels decrets
Donat
03. Ratificar decrets d'alcaldia

  • 03.01 Decret 867 inici procediment de licitació: ratificat per unanimitat
  • 03.02 Decret 868 acord motivat de licitació: ratificat per unanimitat

04. Aprovació comptes i estats que formen el compte general exercici 2022
Aprovat
Vots a favor: 9 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-; Sres. Castellanos i Góngora i Sr. Grau -Junts per Castellví-).
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC-)

05. Aprovació petició subvenció ACA canvi climàtic ordre ACC/27/2023
Aprovada per unanimitat
06. Adjudicació lot 1 obres plaques fotovoltaiques i declaració licitació deserta lot 2
Aprovada per unanimitat
07. Aprovació modificació de crèdit 11/2023 per majors ingressos i traspàs entre partides
Aprovades per unanimitat
08. Acord motivat de licitació plaques fotovoltaiques pista poliesportiva
Aprovat per unanimitat
Urgència
Aprovada. Manifest 1 d'octubre, Dia internacional de les persones grans
Aprovats per unanimitat urgència i manifest
09. Precs i preguntes

Àudios de la sessió

Part 1. Acords

Punt 1 --> inici // Punt 2 --> 1'36" // Punt 3.1--> 13'14" // Punt 3.2 --> 14'11" // Punt 4 --> 14'47" // Punt 5 --> 17'17" // Punt 6 --> 35'50" // Punt 7 --> 45'04" // Punt 8 --> 52'14" // Urgència --> 53'40"

Part 2. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 7.12.2023 | 10:06