Audiència pública projecte d'ordenances 2022 i preus públics

Dilluns, 18 d'octubre de 2021 de 19.00 h a 20.00 h

D'acord amb allò que estableixen el Reglament orgànic municipal (ROM) en el seu article 69 i el Reglament de participació ciutadana en els seus articles 7 i 9, i demés normativa aplicable, es convoca audiència pública per a la presentació del projecte d'ordenances municipals per a l'exercici 2022 i preus públics, a celebrar dilluns 18 d'octubre del 2021 a les 19.00h al saló de plens.

Adreça:

Saló de plens de l'Ajunament

Darrera actualització: 08.10.2021 | 12:47