Castellví entra en emergència per sequera aquest divendres amb més restriccions en l’ús de l’aigua

Divendres, 2 de febrer de 2024

La dotació màxima baixa a 200 litres per habitant i dia, però en aquest càlcul també s’hi compta l’aigua dels comerços i altres establiments i serveis

La falta de pluges persistent fa que cada cop hi hagi menys aigua als embassaments, i per aquest motiu la Generalitat ha decretat l’entrada en vigor de l’emergència 1 per sequera als municipis que depenen dels embassaments Ter-Llobregat, entre ells Castellví de Rosanes. Des d’aquest 2 de febrer s’apliquen noves restriccions en l’ús de l’aigua, començant per la reducció del volum disponible a 200 litres per habitant i dia. Amb tot, cal tenir present que dins d’aquest càlcul, que es fa sobre el padró, hi ha també l’aigua que usen els comerços i altres establiments i serveis no industrials. Per aquesta raó, cal que el consum als domicilis sigui inferior a aquests 200 litres per habitant i dia i s’apropi tan com sigui possible als 100, i també que establiments i serveis apliquin mesures d’estalvi.

En l’afectació de la fase d’emergència 1 a les llars, cal destacar:

  • El reg queda totalment prohibit als jardins privats, en tots els casos.
  • No es permet omplir cap piscina privada (individual o comunitària), ni tan sols per compensar l’evaporació.
  • No es pot rentar el cotxe ni cap vehicle a patis o jardins, per cap sistema.
  • Es reitera la prohibició de netejar patis, terrats, façanes, paviments, etc. amb mànega d’aigua. Tampoc es pot fer servir aigua per treure pols de l’aire.

Cada petit gest a casa compta per estalviar aigua i allargar el màxim possible les reserves d’embassaments mentre no plou. En aquest sentit, cal tenir present que amb dades del 2023 fins al mes de setembre passat, al voltant del 10% dels immobles del municipi tenien un consum d’aigua per sobre del permès. Aquest càlcul, segons la normativa vigent a Catalunya, es fa sobre el padró municipal.

L’Ajuntament ha invertit gairebé 2 milions des del 2018 en la xarxa

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes té des de fa anys entre les seves prioritats la millora constant de la xarxa d’aigua potable del municipi, seguint la guia del Pla director d’abastament d’aigua de Castellví. En el període 2018-2023, l’Ajuntament ha fet actuacions de millora a la xarxa, tant de distribució en alta -grans canonades- com en baixa -canalitzacions als carrers, dipòsits, bombaments, etc.-, per valor de gairebé 2 milions d’euros. Aquestes obres s’han finançat tant amb recursos propis, com amb el fons de reposició de la concessió del servei -via tarifa-, com amb les diferents subvencions que s’han aconseguit gràcies a l’esforç tècnic de redacció de projectes fet des de l’Ajuntament.

La quantitat de diners invertida a la xarxa en sis anys equival pràcticament al total del pressupost d’un any sencer, fet que dona idea del gran esforç que fa Castellví de Rosanes com a municipi petit a fer que la xarxa sigui cada cop més eficient.

Actualment, l’Ajuntament té sol·licitades diferents subvencions per millorar altres trams de la xarxa dels carrers, especialment a Can Sunyer i al Taió. Si finalment s’aconsegueixen totes aquestes subvencions, es podran fer actuacions a la xarxa per valor de gairebé 900.000 euros més.

En paral·lel, s’està treballant per poder recuperar pous per tenir fonts d’abastament pròpies i també per aprofitar les aigües freàtiques del subsol per a usos com el reg o la neteja.

Darrera actualització: 2.02.2024 | 15:09