El desplegament del 5G en pròxims dies a la zona de Castellví de Rosanes podria afectar la TDT

Divendres, 5 d'agost de 2022 a les 11:11

Les operadores de telefonia han habilitat un servei de suport ciutadà en cas d’incidència amb la recepció de la televisió

Els serveis de telefonia 5G i 4G s’estan estenent progressivament pel territori, i és previst que en breu es dugui a terme a la zona de Castellví de Rosanes l'activació dels serveis de telefonia de nova generació. Aquest desplegament ha de permetre una millor connectivitat a zones rurals i a l'interior dels edificis, però pot tenir afectacions sobre la recepció de la TDT en alguns casos.

El desplegament de 5G i 4G es fa sobre la banda de freqüència de 700 i 800 MHz, que anteriorment ocupava la TDT. Per la seva proximitat amb les freqüències de la televisió, el desplegament pot comportar problemes en la recepció d'alguns canals. Per aquest motiu, les operadores de telefonia han establert els canals per gestionar de manera gratuïta, i durant sis mesos, les incidències en la TDT que pugui tenir la ciutadania en relació al canvi d'ús de les esmentades freqüències.

Aquest desplegament no afectarà els serveis de televisió per Internet, fibra òptica o satèl·lit.

Llega700, servei de suport

Llega700 és la gestora encarregada d’atendre les incidències que detecti la ciutadania en la recepció de la TDT i quan procedeixi, instal·lar gratuïtament un filtre a l'antena o enviar-lo al domicili afectat per a la seva instal·lació. 

En cas de tenir algun problema derivat de la implantació del 5G i 4G a les esmentades freqüències, es pot trucar al telèfon gratuït 900 833 999 de dilluns a dissabte no festiu de 9 a 22h, enviar un correu a ayuda@llega700.es o accedir al web www.llega700.es i omplir el formulari corresponent. 

Si voleu comprovar els àmbits on ja s’està treballant en el desplegament dels serveis de 5G i 4G sobre la banda de 700 i 800 MHz (canals del 49 al 60 de la UHF) podeu accedir a https://www.llega700.es/contacto_mapa.php i consultar l’adreça que us interessi verificar.

Darrera actualització: 08.08.2022 | 13:30