El pressupost municipal del 2022 s’aprova inicialment per ple i ascendeix a 2.125.312,48 euros

Dimarts, 21 de desembre de 2021 a les 15:40

Els comptes inclouen un increment de despesa en l’àrea social i de suport a les famílies i preveuen inversions en l’espai públic i nous equipaments municipals

Escolta l'àudio de la sessió del ple extraordinari de desembre (enllaç)

El pressupost municipal 2022 de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes va ser aprovat ahir inicialment per ple i ascendeix a un total de 2.125.312,48 euros. Els comptes del 2022 inclouen un increment de despesa en l’àrea de Serveis Socials i també en algunes de les subvencions de suport a les famílies del municipi, així com importants projectes d’inversió que es preveuen executar o avançar de forma important durant l’any, entre ells la remodelació dels parcs i jardins de Castellví i l’inici de la darrera fase per construir el centre social amb piscina a l’escola vella

Els comptes es van aprovar amb els set vots a favor de l’equip de govern (integrat per Endavant Castellví i Junts per Castellví) i dos vots en contra de Fem Poble-ERC. El regidor d’Hisenda, Joan Carles Almirall, va ser l’encarregat d’explicar de forma detallada les diferents partides d’ingressos i despeses del 2022 i va afirmar que “aquest ple és un dels més importants de l'any”. Des del grup municipal de Fem Poble-ERC, Anna Gil, regidora d’aquesta formació, va justificar el vot contrari als comptes afirmant que “nosaltres com que tampoc confiem massa després dels anys que portem aquí en la gestió que aneu fent dels pressupostos - va dir adreçant-se a l’equip de govern-, com l'any passat votarem en contra”.

Increment de la despesa social

La despesa de l’àrea de Serveis Socials està inclosa en el capítol 4. La partida inicial destinada a Serveis Socials és de 35.000 euros (10.000 més que la partida inicial del 2021), i s’incrementa també la dotació de les subvencions de llar d’infants.

L’Ajuntament destinarà el 2022 més de 24.000 euros a beques i subvencions per a les famílies de Castellví de Rosanes en matèria d’educació, esport i suport a famílies monoparentals/monomarentals. El recolzament a les activitats impulsades per les entitats locals, inclòs també en aquest capítol, frega els 29.000 euros, i el servei de teleassistència per a persones dependents té una dotació de gairebé 3.000 euros. En l’àmbit social també hi ha serveis que es presten en conveni amb la Creu Roja, una partida dotada amb 2.500 euros més.

En l’àmbit d’atenció social, el servei d’atenció domiciliària per a persones dependents, que penja del capítol 2, també s’incrementa en 3.000 euros respecte del 2021.

Inversions en equipaments i espais públics

El capítol 6è, el que és el d’inversions, s’hi consignen gairebé 27.000 euros per a la millora de l’enllumenat públic i més de 108.000 per a la implantació dels nous contenidors amb sistema de tancament intel·ligent per tal d’incrementar la recollida selectiva.

A banda, com va explicar el regidor d’Hisenda, hi ha “moltes partides obertes inicialment amb 1 euro; algunes d'elles vindran de partides del 2021 i d'altres es creen noves per començar a realitzar el projecte aquest 2022”
En aquest sentit, l’alcalde, Adrià Camino, va assenyalar que “en la majoria dels casos sabem quina font de finançament utilitzarem. Moltes de les coses és del que aportem del 2021 cap al 2022 i romanent. De pel mig, van sortint convocatòries de subvencions i intentarem demanar el màxim possible perquè tot el que pugui anar per subvencions molt millor que utilitzar el nostre romanent”.

Entre les inversions que han començat el 2021 i que es traspassaran automàticament al 2022 hi ha la reurbanització del carrer del Castell de Sant Jaume (en licitació i amb un pressupost de contractació superior als 480.000 euros) i l’obra d’asfalt del Taió (adjudicada per 322.000 euros). També la segona fase del centre social amb piscina de l’escola vella quedarà reflectida al pressupost del 2022 un cop es tanqui l’exercici 2021. Ahir el ple va assignar a aquesta obra 180.000 euros del romanent de tresoreria a través d’una modificació de crèdit.

Pel que fa als projectes que s’iniciaran el 2022 i que estan pendents d’incorporar romanent o subvenció per finançar-los, l’alcalde va explicar que “en la definició del cost de cada cosa, menys algun projecte que ens estan acabant de redactar com és el cas de parcs i jardins i el del clavegueram de Can Sunyer i Valldaina, en la resta de casos sabem exactament la xifra”.

Entre els projectes que es preveu arrencar el 2022 també hi ha la definició d’un camí d’enllaç per a vianants entre Can Sunyer i Sant Andreu de la Barca

Despeses ordinàries dels serveis, el gran gruix

En l’apartat de despeses, la part més important del pressupost aprovat inicialment ahir se l’endú el capítol 2, de béns corrents i serveis. Aquí hi ha incloses totes aquelles despeses de manteniment d’espais públics que s’han anat licitant els darrers anys –jardineria, franges de protecció contra incendis, manteniment d’enllumenat- i també altres despeses ordinàries com els serveis d’autobusos que passen per Castellví (i als quals l’Ajuntament contribueix amb 10.500 euros del pressupost), el carburant per a la calefacció de l’escola o la recollida de residus i neteja viària (que sumen més de 300.000 euros). En aquests darrers serveis, els de recollida de residus i neteja de carrers, el pressupost municipal suporta bona part cost, ja que els ingressos per la taxa d’escombraries que paga el veïnat només cobreixen 125.000 euros de la despesa.

En el capítol segon del pressupost també hi ha tota la despesa en cultura i festes (que suma uns 40.000 euros), joventut, gent gran, activitats ambientals, polítiques feministes i també, per primer cop, una partida específica per a polítiques LGTBI, que abans estava integrada en la d’igualtat. En aquest capítol segon hi ha consignades igualment les despeses dels serveis d’auxiliar de conversa d’anglès a l’escola, així com el Casal d’estiu i la promoció econòmica i turística, entre d’altres.

El debat plenari

Durant el debat sobre aquest punt, des de Fem Poble-ERC, la regidora Anna Gil va glossar diferents aspectes que, en el parer de la seva formació, faltaven al pressupost del 2022, com actuacions de memòria històrica, energia verda als edificis municipals i impulsar “millors” activitats per a jovent i gent gran. Pel que fa al projecte de millora de jardins i parcs, que sí que està inclòs al pressupost 2022, van considerar que aquesta actuació és “imprescindible”.

Un cop aprovat inicialment, el pressupost municipal de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes del 2022 passarà a exposició pública abans de poder esdevenir definitiu.

Darrera actualització: 27.01.2022 | 13:17