La Diputació de Barcelona elaborarà el pla especial de masies de Castellví de Rosanes

Dilluns, 21 de novembre de 2022

Aquest instrument d’ordenació es regula segons la llei d’Urbanisme

La Diputació de Barcelona començarà les properes setmanes els treballs per elaborar el pla especial de masies de Castellví de Rosanes, un instrument d’ordenació que el municipi necessita tenir i que es regula per la llei d’Urbanisme. Al pla quedarà recollit amb una visió global què es pot fer i què no en matèria d’obres i activitats a les masies i altres construccions situades en zones de sòl no urbanitzable, d’acord amb la normativa vigent. Abans de començar, es farà una reunió informativa el 14 de desembre, a la qual s’han convocat els propietaris i propietàries de les edificacions incloses a l’àmbit del pla per explicar aquests treballs. 

Per presentar el suport tècnic a l’Ajuntament, es va fer una reunió a finals d’octubre amb responsables municipals i l’equip redactor designat per la Diputació. El pla especial té com a àmbit d’estudi tant les masies ubicades arreu del terme com aquelles construccions que, tot i no tenir la tipologia de masia, també es troben en sòl no urbanitzable. El fet de disposar d’aquest instrument facilitarà als propietaris i propietàries saber què es pot fer i què no als seus immobles d’una manera àgil, ja que quan no es disposa del pla especial cal estudiar cas per cas i això demora qualsevol tràmit que es necessiti fer.

En la reunió informativa d’inici dels treballs, a part d’explicar a totes les persones propietàries com es desenvoluparan les feines i resoldre dubtes i consultes, s’oferirà l’opció d’aportar al pla documentació que puguin tenir les famílies sobre les edificacions objecte d’estudi. Els i les propietàries rebran en breu na carta amb la convocatòria de la reunió, que serà el dimecres 14 de desembre a les 19h al saló de plens de l’Ajuntament.

En una segona fase, s’iniciarà el treball de camp per documentar les diferents masies i construccions que hi ha en sòl no urbanitzable a tot el terme de Castellví. L’equip tècnic redactor anirà degudament identificat i acreditat en fer les visites, i s’informarà de l’inici dels treballs de camp tan bon punt s’hagi fixat la data. 

Finalment, es passarà a la fase de redacció del pla especial. Atesa la complexitat d’aquest document, els treballs de redacció poden allargar-se durant diversos mesos, i ser superiors fins i tot a l’any. Un cop redactat, es passaria el document a aprovació inicial i s’obriria el període d’al·legacions que marca la normativa en aquests casos perquè s’hi puguin fer aportacions i/o esmenes.

Darrera actualització: 21.11.2022 | 14:50