La renovació de part de la xarxa d’aigua del carrer de la Muntanya engegarà divendres i s’allargarà fins a la darreria d’abril

Dimecres, 14 de febrer de 2024

El tram, que acumula moltes avaries, va des de la cruïlla amb el carrer del Montseny fins a l’alçada del carrer de la Serra d’Or

Les actuacions de millora de la xarxa d’aigua de Castellví de Rosanes engeguen aquest divendres una nova fase amb la renovació d’un tram de les canonades del carrer de la Muntanya, al barri de Can Sunyer. L’actuació abastarà des de la cantonada amb el carrer del Montseny fins a l’alçada del carrer de la Serra d’Or; aquest tram és un dels punts que concentra més avaries i fuites de la xarxa de Castellví. Els treballs duraran unes nou setmanes i, per tant, s’estarà actuant a la zona fins a la darreria d’abril. Mentre duri l’afectació, la parada de bus de la cruïlla dels carrers Muntanya i Serra d’Or canviarà de cantó, i es traslladarà a la vorera de davant, a les proximitats del transformador.

L’obra de millora d’aquest tram de la xarxa inclou la renovació de la canalització de distribució tant en sentit ascendent (el tram més llarg) com descendent. Igualment, es renovaran les escomeses que van cap a les diferents parcel·les i es faran dos hidrants. Mentre durin els treballs, s’estendrà una xarxa provisional de distribució d’aigua per poder seguir donant servei. També caldrà circular amb precaució per la zona, ja que els treballs comportaran presència de maquinària i persones treballant al carrer i també afectacions puntuals de mobilitat, segons les necessitats de cada moment. La durada prevista dels treballs està subjecta, com és habitual, a les condicions meteorològiques i a eventuals imprevistos que puguin sorgir en el transcurs de l’obra.

L’actuació de renovació de xarxa ha estat adjudicada a l’empresa RS Agrotècnica del Segrià SL per un import aproximat de 104.600 euros, IVA inclòs. La direcció dels treballs serà a càrrec de l’empresa CivilSite SLP, a qui es van adjudicar aquestes tasques de control, i també les de redacció de projecte, per import d’uns 9.000 euros, IVA inclòs. 

Per al finançament d’aquestes obres es compta amb una subvenció provinent dels fons europeus Next Generation, a través de la Generalitat, per renovació de xarxa de distribució d’aigua en baixa (la xarxa dels carrers). L’Ajuntament va concórrer a finals del 2022 a aquesta convocatòria d’ajudes.

El pla director i les subvencions demanades per a noves obres
El Pla director d’abastament d’aigua de Castellví de Rosanes, vigent des del 2019, és la guia que utilitza el govern municipal
per planificar les actuacions de millora de la xarxa, per fer-la més eficient i substituir aquells trams que presenten majors incidències. El cost total de les actuacions recollides al pla supera els 7 milions d’euros i, des del 2018, s’ha fet obres per valor de gairebé dos milions, el que equivaldria a pràcticament un any sencer del pressupost municipal.

L’Ajuntament ha presentat els darrers mesos diferents projectes d’arranjament de la xarxa a convocatòries de subvencions. En cas de ser concedides, permetrien avançar en l’execució del pla director. D’una banda, està pendent de saber-se si es rebrà suport per executar noves millores a Can Sunyer i al Taió per un import, entre els tres projectes presentats, d’uns 900.000 euros. De l’altra, recentment s’ha demanat una altra subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per poder recuperar pous a prop del riu i tenir fonts d’abastament pròpies, i que en cas de concedir-se ascendiria a 500.000 euros. Finalment, s’han gestionat, en aquest amb la Diputació, dues peticions més relacionades amb l’aigua: una de tècnica per aprofitar l’aigua freàtica provinent del subsol, i una d’econòmica per fer una actuació de detecció de fuites al Taió.

Darrera actualització: 14.02.2024 | 14:08