L’Ajuntament canviarà a led l’enllumenat públic de Can Sunyer i Valldaina per millorar-ne l’eficiència i reduir el consum

Dilluns, 19 d'abril de 2021 a les 14:30

La potència instal·lada serà un 25% de l’actual mantenint el grau d’il·luminació

L’Ajuntament de Castellví té previst passar a led l’enllumenat públic de Can Sunyer i Valldaina aquest 2021 i completar, d’aquesta manera, el canvi de tecnologia en la il·luminació dels carrers del municipi iniciat ara fa un temps. Quan el canvi sigui efectiu, la potència instal·lada serà aproximadament el 25% de l’actual, de manera que hi haurà una reducció en termes de potència d’un 75% sense que això afecti la il·luminació. On sí que es notarà aquesta reducció de potència és en l’estalvi econòmic, energètic i ecològic, ja que caldrà generar menys energia per il·luminar el mateix espai.

Per encarar aquesta renovació, els serveis tècnics municipals han demanat d’entrada un estudi lumínic del barri l’empresa adjudicatària del contracte de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per a la zona del Baix Llobregat, UTE ETRABONAL ETRALUX. D’aquesta manera el canvi a led es podrà fer d’acord amb aquest anàlisi tècnic i un cop aplicat sobre el terreny només caldria fer-hi petits ajustaments de detall en punts concrets.

L’inici de l’actuació, durant aquest any 2021, implicarà el canvi de 214 lluminàries i làmpades, que passaran dels 150W actuals a 40W. 
Per finançar aquesta actuació, l’Ajuntament de Castellví compta amb suport econòmic d’una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc de la línia de projectes sostenibles del Programa general d’inversions 2020-2023. L’import de l’ajut provincial supera els 120.000 euros.

D’altra banda, i ja de cara al mig termini, es preveu que també hi hagi altres actuacions de millora en la xarxa d’enllumenat públic del barri. Aquest és el cas del canvi de cablatge en trams dels carrers Everest, Montseny i Cadí, que es farà més endavant però ja s’ha previst.

Darrera actualització: 19.04.2021 | 14:35