L’Ajuntament destinarà més de 440.000 euros a millorar l’asfalt de bona part dels carrers del barri del Taió

Dijous, 29 de juliol de 2021 a les 15:00

El projecte es va aprovar en el darrer ple ordinari, així com també la modificació pressupostària que ha de permetre finançar-lo

L’Ajuntament preveu fer, abans de finals d’any, una intervenció d’envergadura per millorar l’asfalt de bona part dels carrers del Taió. El projecte d’aquesta obra es va aprovar al ple aquest mes de juliol, així com la modificació de crèdit que ha de permetre finançar l’actuació. L’import que es destinarà a aquesta millora de l’asfalt del barri del Taió és de més de 444.000 euros.

Els carrers on es preveu actuar són l’avinguda Taió (parcial, des de la primera entrada venint del nucli antic fins a A. Clavé, i d’A. Clavé cap a la sortida en direcció Martorell; també d’A. Clavé a Mossèn Damià i de Mn. Damià a A. Clavé –inclòs el C/Pedra Dreta), i els carrers del Taió, Maria Sunyol, Anselm Clavé, Mossèn Damià, Mina, Sant Miquel i el passatge de Valldaina. En paral·lel, es faran elements reductors de velocitat fixos per pacificar el trànsit arreu dels carrers asfaltats, segons que va avançar l’alcalde, Adrià Camino, al ple. En els casos on sigui necessari, allà on el paviment estigui més malmès, també es farà la plataforma de formigó de sota l’asfalt.

Pel que fa als carrers del Castell de Sant Jaume i de les Soleies, l’asfalt d’aquests dos es renovarà en el marc del projecte de reurbanització del carrer del Castell de Sant Jaume –veure notícia del dia 22 de juliol.

La durada prevista dels treballs d’asfaltatge al Taió és de sis setmanes. Actualment el projecte està en fase d’exposició pública i en unes setmanes es procedirà a la licitació de l’obra, pròpiament dita. Es preveu que els treballs puguin iniciar-se cap a l’octubre, una vegada acabada tota la tramitació administrativa.

El finançament de l’asfaltatge es farà gràcies a la incorporació al pressupost 2021 de part del romanent de tresoreria –els estalvis de l’Ajuntament-, després que el fet d’haver liquidat el 2020 el deute amb els bancs permeti ara disposar d’aquests diners per a inversions i que, aquest 2020, l’Ajuntament no s’hagi sotmetre a l’anomenada “regla de despesa” que limitava en anys anteriors els diners que podia gastar l’Ajuntament, que no podien superar en més d’un 5% els de l’any precedent.

Els trams que ara no es preveu asfaltar, és voluntat de l’equip de govern finalitzar la legislatura havent acabat, com a mínim, el projecte per poder-los asfaltar. El carrer del Pla de Matamoros no s’ha inclòs en les zones a asfaltar aquesta tardor perquè no es descarta haver-hi d’obrir rasa per renovar la xarxa d’aigua, de manera que no s’ha estimat adient asfaltar-lo perquè hi havia risc d’haver-lo d’obrir just acabat d’asfaltar.

A banda, i segons que es va comentar al ple, no hi ha inconvenients de tipus tècnic en què puguin fer-se simultàniament les obres d’asfaltat amb les de reurbanització del carrer del Castell de Sant Jaume.

Darrera actualització: 19.08.2021 | 11:17