L’Ajuntament es dota d’un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament per raó de sexe, identitat o expressió de gènere

Dimarts, 27 de juliol de 2021 a les 12:50

El document és d’aplicació a l’entorn laboral municipal i també a les persones d’empreses que prestin serveis al Consistori

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes compta des d’aquest juliol amb una nova eina per a la gestió interna: un protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat o expressió de gènere. L’objectiu d’aquest instrument és disposar d’un marc de prevenció i d’actuació davant d’eventuals situacions d’assetjament que es poguessin donar tant en l’entorn laboral de l’Ajuntament com a les persones d’empreses i entitats externes que diguin a terme activitats o prestin serveis a l’Ajuntament.

El protocol es va aprovar per unanimitat del ple el passat 21 de juliol. La regidora de Polítiques feministes i de diversitat sexual i de gènere, Vicky Castellanos Núñez, va explicar en la sessió que “una de les prioritats d’aquest equip de govern ha estat dotar-nos de protocols que ajudin en les intervencions que s’hagin de dur a terme”. La regidora va afegir, a més, que a la tardor hi ha prevista una formació a la plantilla municipal  amb una persona experta en aquesta matèria per informar sobre què són les situacions d’assetjament sexual i com identificar-les en cas que ocorreguessin.

A nivell més operatiu, aquest protocol ara aprovat té, entre d’altres objectius, el d’informar, formar i sensibilitzar el personal sobre aquesta matèria; disposar d’un document que estableixi el procediment d’actuació i acompanyament; establir els mitjans preventius necessaris per evitar que es produeixin situacions d’assetjament i vetllar per un entorn laboral on les persones respectin mútuament la seva integritat i dignitat. En darrera instància, aquest protocol possibilita que totes les intervencions que s’han de dur a terme davant l’assetjament sexual es realitzin de manera coordinada i eficaç, definint-ne el marc de prevenció i d’actuació.

Aquest protocol desenvolupa una de les actuacions recollides en el Pla d’igualtat intern aprovat l’any 2011, concretament la de prevenció d’assetjament i percepció de la discriminació. El document del protocol ha estat elaborat i acordat prèviament en grup de treball integrat tant per representants polítics dels grups municipals com per personal tècnic de l’Ajuntament i representants sindicals de la plantilla.

Darrera actualització: 27.07.2021 | 14:31