L’Ajuntament ha fet analitzar un transformador de Miralles en resposta a una inquietud veïnal sobre l’equip

Dimecres, 21 d'abril de 2021 a les 14:40

L’estudi elaborat per la Diputació de Barcelona ha conclòs que els valors del camp electromagnètic són en nivells molt per sota dels màxims permesos

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha fet analitzar el camp electromagnètic vinculat a un transformador del barri de Miralles en resposta a una inquietud veïnal sobre aquesta infraestructura. Els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona han estat els encarregats de fer sobre el terreny els mesuraments. Amb les dades recollides en diferents punts al costat i al voltant del transformador l’estudi ha conclòs que tots els valors mesurats estan per sota dels nivells de referència que marca el Reial Decret 1066/2001.

Els valors de referència de l’esmentat reial decret són de 100 µT (microtesles) per al camp magnètic i de 5.000 V/m (volts/metre) per al camp elèctric. Les mesures màximes preses al costat i a l’entorn immediat del transformador -situat a l’av. de la Segona República- van ser de 0,72 µT en el cas del camp magnètic i de 23,21 V/m en el cas del camp elèctric. Uns metres més enllà, els valors màxims als carrers adjacents van ser de 0,05 µT de camp magnètic i de 0,73 V/m de camp elèctric. Els mesuraments es van efectuar en els punts considerats potencialment més crítics per comprovar si els valors superaven o s’acostaven als valors límits establerts per la normativa.

L’Ajuntament havia fet altres mesuraments anteriors de camps electromagnètics

Aquesta actuació no és la primera que encarrega l’Ajuntament de Castellví de Rosanes per saber el camp electromagnètic a l’entorn d’infraestructures del municipi. L’any 2016 es va encarregar també a la Diputació que analitzés les antenes de telefonia mòbil situades dins del terme per comprovar si estaven en els nivells permesos. En tots els casos els mesuraments van donar valors de camp electromagnètic molt per sota dels nivells de referència del Reial Decret 1066/2001.

Darrera actualització: 23.04.2021 | 09:12