L’Ajuntament obre dilluns el termini per demanar cinc línies d’ajut en educació, esport i famílies monomarentals

Divendres, 2 de juliol de 2021 a les 15:30

Les convocatòries són per a llibres de text, estudis no obligatoris, escola bressol, abonaments de piscina d’estiu i despeses de llars amb un progenitor/ora

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes obrirà dilluns 5 de juliol el termini per demanar cinc línies d’ajudes en els àmbits de l’educació, l’esport i les famílies amb carnet de monoparentals/monomarentals, en aquest darrer cas per cobrir determinades despeses de l’habitatge. Per finançar el conjunt d’aquestes cinc línies d’ajudes l’Ajuntament disposa de gairebé 21.000 euros del pressupost.

El termini per presentar les sol·licituds es tancarà entre el 31 de juliol i el 31 d’octubre, depenent del tipus d’ajut.

Abonament de piscina d’estiu

Aquestes ajudes s’adrecen a la compra d’abonaments individuals o familiars d’estiu en piscines públiques de municipis limítrofs amb Castellví de Rosanes, atès que actualment no es disposa d’aquest equipament.

L’import màxim de les ajudes és del 50% del cost amb un topall de 40 euros/abonament.

A aquesta línia d’ajuts s’hi destinen 500 euros del pressupost municipal.

El termini màxim per fer la sol·licitud és el pròxim 31 de juliol.

Beques d’escola bressol

La línia de beques està pensada per a famílies empadronades a Castellví de Rosanes que durant el 2021 portin o tinguin previst portar el seu fill o filla a l’escola bressol, un servei que actualment Castellví no té i obliga les famílies a desplaçar-se a un altre municipi.

Les ajudes, dividides en trams, s’atorguen en funció del nivell de renda i de quants membres tingui la unitat familiar segons el barem que consta a les bases de la convocatòria. Els suports poden oscil·lar entre una bonificació del 20% fins a un màxim de 35 euros/mes en els llindars de renda més alts del barem a una bonificació del 50% amb un màxim mensual de 100 euros en el cas de les rendes més baixes.

L’Ajuntament dedica una dotació de 3.000 euros a aquestes beques d’escola bressol. En cas que les sol·licituds admeses superessin els diners disponibles, les quantitats es minorarien proporcionalment d’acord amb els criteris fixats a les bases per donar cobertura a totes les sol·licituds. No obstant això, els dos anys anteriors no s’han exhaurit els diners destinats a aquestes ajudes.

La data límit per demanar aquestes beques és el 30 de setembre d’enguany.

Ajudes per a llibres de text i material didàctic

Les famílies de Castellví que hagin de fer despesa per al curs 2021-2022 per aquests conceptes poden sol·licitar aquesta modalitat d’ajuda, que també s’atorga segons el nivell de renda per donar major suport a les famílies d’ingressos més baixos. Poden ser-ne beneficiaris els i les escolars de segon cicle d’EI fins a ESO empadronats a Castellví de Rosanes nascuts entre el 2005 i el 2018, que estudiïn en centres públics i privats sostinguts amb fons públics, i que compleixin els requisits de renda familiar indicats a les bases. En aquestes ajudes es té també en compte si la família ha estat afectada per un ERTO al llarg del 202o i/o el 2021 per al còmput econòmic.

Els suports a rebre per part de les famílies que en resultin beneficiàries oscil·la entre els 30 i els 150 euros, segons el cas.  El total del pressupost municipal destinat a aquestes ajudes és de 4.500 euros.

La data límit per demanar aquestes ajudes és el proper 30 de setembre.

Beques d’estudis no obligatoris

Aquest 2021 s’obre la línia d’ajudes d’estudis no obligatoris a totes les persones nascudes l'any 2005 i anteriors* empadronades a Castellví per tal d’afavorir la formació continuada. Poden demanar-se beques per estudis no obligatoris com cicles formatius, batxillerat, ensenyaments d’idiomes o artístics, postgraus, màsters o doctorats, per exemple.  Hi ha dues modalitats de beques: per formació i per transport.

Les famílies/persones sol·licitants han de complir els llindars de renda fixats a les bases per poder-hi optar, i es tindrà en compte si la família/persona ha estat afectada per un ERTO al llarg del 202o i/o el 2021 per al còmput econòmic, així com si és monomarental/monoparental o nombrosa.

Les ajudes màximes per a transport poden arribar a 500 euros i per a estudis, a 30o euros. El total de diners que l’Ajuntament destina a aquestes beques és de 10.000 euros. Les sol·licituds s’ordenaran per percentatge de la més alta a la més baixa.

La data límit per demanar aquestes beques és el 31 d’octubre d’enguany.

Subvencions per a despeses de l’habitatge de famílies monomarentals i monoparentals

Aquesta línia de suport, amb un pressupost màxim de 2.800 euros, es destina a ajudar les famílies castellvinenques amb una sola persona progenitora (i que estiguin acreditades com a tals) a fer front a determinades despeses de l’habitatge que tinguin en propietat o llogat l’any 2021. Aquestes subvencions estan subjectes al compliment de determinats nivell de renda i els suports poden oscil·lar entre 400 i 600 euros, segons el cas.

Les despeses subvencionables són, entre d’altres, el cost del lloguer o la hipoteca i subministraments bàsics (llum, aigua, gas...).

L’ajuda es pot demanar fins al 30 de setembre d’enguany, malgrat que es podran justificar despeses fins a 31 de desembre.

*Modificat el redactat en dada 06/09/2021 per a millor aclariment.

Darrera actualització: 06.09.2021 | 10:23