Les ajudes per a llibres, estudis no obligatoris, famílies monoparentals i abonaments de piscina es podran demanar a partir del 2 de setembre

Dilluns, 31 d'agost de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament destina 19.500 euros del pressupost a aquestes línies de suport als veïns i veïnes

Les famílies de Castellví de Rosanes podran començar a presentar, a partir d’aquest dimecres, 2 de setembre, les sol·licituds per optar a les ajudes per a llibres de text i abonaments de piscina d’estiu, les subvencions per a famílies monoparentals per a determinades despeses de l’habitatge i les beques d’estudis no obligatoris.

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes destina 19.500 euros del pressupost a aquestes línies d’ajudes. La partida més important, de 10.000 euros, és la d’ajudes d’estudis no obligatoris. La segona en volum és la de llibres de text, dotada de 5.500 euros i la tercera, la de subvencions de famílies monoparentals, que ascendeix a un total de 3.500 euros. La resta d’import, fins arribar als 19.500 euros, corresponent a les ajudes per a l’adquisició d’abonaments de piscina d’estiu.

"Entenem que ha estat un any difícil, és per aquest motiu que vàrem decidir incrementar la quantia i modificar alguns ajuts per tal que poguessin arribar a més gent” assenyala l’alcalde de Castellví, Adrià Camino, que afegeix que “amb l'increment d'aquestes línies de suport volem aportar la nostra modesta ajuda a les famílies per tal que puguin fer front a l'inici del curs escolar".

El termini per poder lliurar els formularis i la documentació adjunta corresponent s’allargarà fins al 31 d’octubre. Tant les bases com els diferents formularis per demanar cadascun dels ajuts es poden trobar al web municipal i es poden lliurar tant presencialment com per via telemàtica.

Ajudes per abonament de piscina d’estiu

Està adreçada a veïns i veïnes de Castellví de Rosanes que hagin comprat abonaments individuals o familiars de piscina d’estiu 2020 en equipaments públics dels municipis limítrofs amb Castellví. Els ajuts són del 50% de la despesa efectuada, amb un màxim de 40 euros per abonament. L’ajuda s’ofereix pel fet que Castellví no disposa ara mateix d’aquest servei.

Ajudes per a llibres de text i material didàctic

A les ajudes hi podran optar els i les escolars empadronats/ades a Castellví de Rosanes que hagin nascut entre 2004 i 2017 i que cursin estudis d’educació infantil de segon cicle, primària i ESO en centres públics o sostinguts amb fons públics. Les ajudes s’atorgaran en funció del nivell de renda de les famílies –tal com ja es fa amb altres suports, com la beca d’estudis no obligatoris- i podran oscil·lar entre 30 i 150 euros, en funció de la situació familiar. D’aquesta manera, les famílies amb menys renda podran tenir més suport que anys anteriors.

Beques per a estudis no obligatoris

Hi podran optar nois i noies nascuts entre el 1990 i el 2004 (inclosos) que estudiïn batxillerat, cicles formatius, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments esportius, d’idiomes, cursos d’accés a la formació professional o estudis universitaris, entre d’altres, aquest pròxim curs 2020-2021.

S'atorguen ajudes tant per a transport (enguany amb un màxim de 500 euros davant dels 300 d’anys anteriors) com per a les despeses dels estudis. Els detalls i els llindars familiars de renda per accedir als ajuts –que aquest any s’han incrementat respecte de convocatòries anteriors- es poden trobar a les bases reguladores de les beques.

Subvencions per a famílies monoparentals per a determinades despeses de l'habitatge

Adreçades a famílies empadronades a Castellví de Rosanes amb títol de família monoparental vigent. Les persones sol·licitants han de ser propietàries, copropietàries o titulars d'un contracte d'arrendament de l'habitatge per al qual se sol·licita la subvenció. L'ajuda està condicionada al nivell d'ingressos de la unitat familiar i es pot destinar a despeses com aigua, gas, electricitat, altes d'aquests serveis i rebuts d'hipoteca o lloguer.

Darrera actualització: 04.09.2020 | 11:08