Les ordenances del 2022 inclouran un lleuger increment del tipus de gravamen de l’IBI i una rebaixa d’impostos i taxes per a petites obres

Dijous, 28 d'octubre de 2021 a les 15:00

Els tributs aprovats tenen per objectiu equilibrar el pressupost municipal de l’any vinent per seguir prestant els serveis bàsics del municipi amb garantia i qualitat

Escolta l'àudio de la sessió del ple

El ple va aprovar ahir provisionalment les ordenances fiscals per a l’exercici 2022, que són la base dels ingressos del municipi per a la prestació dels diferents serveis i activitats. La proposta aprovada inclou un lleuger increment en el tipus de gravamen de l’Impost de Béns Immobles (IBI) urbà i, també, una rebaixa dels impostos i taxes aplicables a les petites obres més habituals als domicilis, aquelles que no requereixen de tècnic per a la seva execució. Els tributs aprovats per al 2022 tenen per objectiu equilibrar el pressupost municipal del pròxim any per poder seguir prestant els serveis bàsics del municipi amb garantia i qualitat

El tipus de gravamen de l’IBI urbà passarà del 0,7027 al 0,7432, el que suposa un increment d’unes 4 centèsimes. Malgrat aquesta pujada, el tipus de gravamen del 2022 per a l’IBI urbà serà molt inferior al de fa una dècada, quan era del 0,985 (any 2012). L’alcalde, Adrià Camino, va explicar al ple que el pressupost es basa en el principi d’estabilitat pressupostària i que al 2022 es preveu un increment del capítol 2, aquell amb què es paguen les despeses corrents de serveis bàsics –enllumenat, recollida de residus, neteja viària, manteniment de la via pública i jardineria, clavegueram, etc.. Aquest increment de les despeses corrents es preveu “per una part per l’increment de l’IPC i, per l’altra, per l’increment dels serveis i de la qualitat dels mateixos”, va afegir l’alcalde. 

“No és de bon gust mai apujar l’IBI però ho fem en un sentit de responsabilitat, perquè el capítol 2, que són els serveis que oferim, hem de poder seguir oferint-los i hem de poder tenir els ingressos suficients per fer-ho”, va assegurar Camino al ple, i va afegir que “si l’única manera de no pujar ingressos és baixar despeses i el capítol 6 l’hem reduït el màxim possible, i el capítol 4, que és el de les activitats de foment, com serveis socials o cultura, ja no es pot ajustar més, no hi ha més opcions” que modificar l’IBI. El capítol 6, el d’inversions, només inclourà el 2022 les que es financen amb subvencions o bé romanent –estalvis–, i no amb ingressos ordinaris.

Rebaixa en els impostos de les obres més petites

Les ordenances del 2022 també inclouen canvis pel que fa als tributs de les obres, concretament a l’ICIO. Per un cantó, s’adapta la nomenclatura a la normativa actual. S’eliminen les obres majors i menors i s’inclou la nova denominació: llicències d’obres, comunicacions prèvies amb tècnic i comunicacions prèvies sense tècnic. Aquestes darreres, que són les més habituals en petites reformes domèstiques, veuran reduït el tipus impositiu a un 1,5 (respecte del 3 que s’aplicava fins ara, i que només es manté a les obres de més envergadura).

L’ordenança fiscal número 8, que regula la taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme, també pateix una modificació similar i es redueixen els imports a pagar en les obres de menor complexitat tècnica i administrativa.

Sis vots a favor i dues abstencions

Les ordenances fiscals del 2022 van rebre els vots a favor dels membres de l’equip de govern -els grups municipals d’Endavant Castellví i Junts per Castellví-, i l’abstenció del grup municipal de Fem Poble-ERC.

Aquesta formació va justificar la seva abstenció pel desacord amb la pujada de l’IBI. Joan Carles Ventura, regidor de Fem Poble-ERC, va valorar positivament l’actualització de les ordenances en matèria d’obres, però, pel que fa a l’IBI, va afirmar que “nosaltres l’hauríem deixat congelat”, i la regidora Anna Gil, del mateix grup municipal, hi va afegir que “potser hi ha d’altres maneres de tenir l’estabilitat” del pressupost i va posar de manifest que els darrers exercicis s’han tancant amb romanent de tresoreria positiu.

L’alcalde, en aquest darrer punt, va replicar que el pressupost del 2021 s’està executant gairebé en la seva totalitat, de manera que allò que es va pressupostar s’està gastant, i que l’any que ve hi haurà encara més despeses, i va afirmar que “no hi ha d’altres opcions” perquè s’han estudiat totes les possibles.

Altres modificacions de les ordenances

També es van aprovar per ple altres modificacions com l’adaptació de l’ordenança de tinença d’animals, que canvia de nom després d’haver-se aprovat la governativa d’aquesta matèria i ara només inclourà la part de taxes per cens i llicència, essencialment. D’altra banda, l’ordenança número 20 es deroga perquè està molt desfasada, en vistes a buscar una solució normativa nova quant al pas de vehicles a través de voreres i reserves de càrrega.

Finalment, tal com es fa cada any, s’han fet modificacions de redactat en diverses ordenances indicades per la Diputació de Barcelona per adaptar els textos als canvis legislatius ocorreguts el darrer any. El document de les ordenances aprovat ahir per ple passarà ara el preceptiu tràmit d’exposició pública abans que puguin esdevenir definitives i entrar en vigor l’1 de gener.

Darrera actualització: 29.10.2021 | 14:28