Les reparacions d’actes vandàlics han costat més de 6.000 euros als veïns i veïnes de Castellví el darrer any

Dimecres, 7 de juliol de 2021 a les 13:14

Només després de la Festa Major, la brigada municipal va haver de destinar 50 hores de feina –l’equivalent a set dies de treball- a netejar i arreglar desperfectes

El cost de les reparacions d’actes vandàlics que l’Ajuntament de Castellví de Rosanes –i per tant tots els veïns i veïnes del municipi- ha hagut d’assumir el darrer any s’enfila per sobre dels 6.000 euros. Aquesta xifra inclou tant la despesa dels materials que s’han hagut de reposar com les hores de personal municipal dedicades a aquestes tasques i que no s’han pogut destinar a altres accions que hi havia planificades. Per poder tenir eines per actuar davant de l’incivisme, l’Ajuntament va aprovar el passat mes de maig una ordenança sobre aquesta matèria que és previst que entri en vigor durant aquest estiu.

Més enllà de l’ordenança, però, des de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes es vol fer una crida a mantenir una actitud cívica en l’espai públic ja que els carrers i places són de tothom, i tots els veïns i veïnes tenen dret a gaudir-ne en bones condicions i sense desperfectes.

Despeses materials

La principal despesa en reparacions d’actes vandàlics és la reposició de tanques perimetrals de camins, carrers i places. Només per aquest concepte, en el darrer any s’ha hagut de destinar 3.000 euros a comprar pals de fusta per reparar la barana del camí d’enllaç amb el Taió i la del carrer de Manel Fernández, al nucli antic. En el cas del camí d’enllaç, per exemple, només la primavera del 2021 s’han hagut de reparar pals trencats dues vegades, amb poques setmanes de diferència.

Pel que fa a la barana metàl·lica de la plaça d’Europa que es va malmetre en un altre acte vandàlic, la reparació va costar gairebé 800 euros. Reposar el cordatge cremat, l’estiu passat, del pal de la Cadireta va costar pràcticament 300 euros, ja que es va haver de desmuntar el pal sencer per substituir-lo, mentre que el cost de reparar el fanal trencat fa uns dies al camí d’enllaç amb el Taió se’n va cap als 200.

El líquid per treure els grafitis que han aparegut recentment en diferents punts de Castellví costa 180 euros, als quals s’haurà de sumar una jornada de feina de la brigada per fer-ne la neteja.

A banda d’aquestes despeses de major envergadura, també n’hi ha d’altres de menys quantitat, però que també sumen, com reposició de bombins i panys trencats i inutilitzats, pilones arrencades, etc.

Costos de personal directes i indirectes

Als costos materials cal afegir-hi les hores de feina dedicades a reparacions i neteges d’actes vandàlics i durant les quals s’han deixat de fer altres tasques de manteniment del municipi, així com totes les hores de gestió administrativa i tècnica dedicades a compra dels materials necessaris i la tramitació de tota la documentació pertinent amb els proveïdors.

Passada la Festa Major 2021, la brigada va dedicar 50 hores –l’equivalent a unes 7 jornades senceres de feina- a fer reparacions de desperfectes i neteja i recollida de botellons. Només aquestes 50 hores ja van suposar destinar més de 800 euros de les arques públiques als efectes d’actes vandàlics.

A més a més, per exemple, cada dilluns la brigada ha de destinar part del seu temps a netejar restes de botellons al polígon Rosanes, amb el consegüent cost en hores de treball.

Per la part de la gestió administrativa i tècnica, en el darrer any s’han destinat l’equivalent a una setmana sencera de feina a gestionar els subministraments i proveïdors externs, en alguns casos, per fer reparacions derivades del vandalisme. Això ha suposat uns 900 euros  de despesa de personal.

Una ordenança per regular i, si cal, sancionar

L’ordenança de civisme que entrarà en vigor en breu és una eina per regular el capteniment en l’espai públic i delimitar de manera clara quines són aquelles accions que no estan permeses, per assegurar una bona convivència veïnal i el respecte als béns comuns.

L’ordenança està dividida en diferents blocs temàtics i preveu sancions en cas que se n’incompleixin els preceptes. Aquestes poden oscil·lar entre els 150 i els 600 euros, depenent de la gravetat, a més de la reposició dels danys ocasionats segons el cas.

Darrera actualització: 19.08.2021 | 11:33