Resum del ple ordinari de 2 de maig

Dimecres, 3 de maig de 2023 a les 15:04

L’ordre del dia va incloure el sorteig dels membres de les meses electorals del 28 de maig

Accés a l'àudio de la sessió plenària (enllaç extern)

El ple ordinari del mes de maig va celebrar-se dimarts dia 2 a la tarda amb presència de vuit regidors i regidores, atès que la Sra. Amalia Sánchez va excusar l’assistència per motius de salut. Abans d’iniciar la sessió, a proposta de Secretaria es va votar modificar l’ordre dels punts del ple per començar pel sorteig dels membres de les meses electorals del 28 de maig. El canvi va aprovar-se per unanimitat i la sessió va començar pel sorteig. Un cop designats els membres titulars i suplents de les tres meses a constituir, es va procedir amb la resta de l’ordre del dia.

L’acta de la sessió ordinària del mes de març es va aprovar per unanimitat. Tot seguit, es va donar compte de la correspondència rebuda. En primer lloc, es va donar compte de l’acord del Consell Comarcal del Baix Llobregat d’aprovació de les accions operatives al Manifest per la reindustrialització del Baix Llobregat dins del desplegament del Pacte per un nou impuls econòmic i social. Aquest document recull la planificació i acords per intentar donar un impuls a la indústria al Baix Llobregat i apostar per una reindustrialització sostenible. 
En segon lloc, es va donar compte de l’acord per una campanya electoral lliure de discursos racistes i estigmatitzadors de les persones migrades, un acord provinent del departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Seguidament, es va donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats entre les dues sessions plenàries ordinàries. En aquest espai es van comentar per una banda les previsions pel que fa als treballs d’obertura de franges de protecció contra incendis a Can Sunyer, treballs aprovats per decret al març i pendents d’executar-se. Segons es va comentar, la demora és per causa de l’empresa adjudicatària, que encara no ha pogut finalitzar els treballs anteriors que tenia compromesos. Per a l’execució de les franges a Can Sunyer caldrà revisar diàriament el Pla Alfa i també demanar un permís exprés a la Generalitat en cas d’entrar en període d’alt risc en el moment de fer els treballs.
També es va comentar breument el decret relatiu a la liquidació del pressupost 2022, que es va tancar amb un resultat pressupostari ajustat de 244.845 euros en positiu i un romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2022 de 987.540 euros.

El darrer punt que es va sotmetre a aprovació va ser ratificar la petició d’assistència jurídica a la Diputació de Barcelona en defensa de l’Ajuntament en un contenciós-administratiu. La ratificació es va fer per unanimitat.

La sessió va finalitzar amb el torn de precs i preguntes dels grups municipals i, un cop aixecada la sessió, es va obrir torn de preguntes del públic assistent relatives als punts tractats al ple.

Darrera actualització: 03.05.2023 | 15:10