Un canvi de llei farà que la despesa del servei d’atenció domiciliària es multipliqui el 2024 per l’increment d’hores mínimes per persona

Dimarts, 19 de desembre de 2023

L’Ajuntament passa de consignar 35.000 euros al pressupost del 2023 a 130.000 euros per al 2024

El passat estiu, el govern de l’Estat va aprovar per Reial Decret la modificació de la norma que regula les prestacions per dependència, amb un impacte important sobre el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), un servei que els Ajuntaments ofereixen als veïns i veïnes que tenen reconegut aquest suport amb el grau de dependència. El canvi suposa principalment un augment important del mínim d’hores a rebre d’aquesta prestació de SAD en funció del grau de dependència, un canvi a Castellví de Rosanes suposarà que la despesa pressupostada es multipliqui i passi dels 35.000 euros el 2023 als 130.000 al pressupost 2024. Per regular el funcionament del servei a partir del proper any arran d’aquesta nova normativa, l’Ajuntament ha creat una comissió de treball per redactar el reglament del SAD. La comissió, que ja ha fet la primera trobada, està integrada per personal tècnic i representants de tots els grups municipals presents a l’Ajuntament. 

El SAD de Castellví de Rosanes es presta via Consell Comarcal del Baix Llobregat, com passa amb tots els municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants. És a dir, el Consell Comarcal contracta i paga l’empresa i l’Ajuntament paga al Consell Comarcal la part corresponent a Castellví dins de la despesa total del Baix Llobregat. El contracte vigent finalitza el 31 de desembre, i Consell Comarcal del Baix Llobregat ha de fer el concurs per al nou contracte que entrarà en vigor els primers mesos del 2024, on ja es contemplen els barems de la nova llei. En el cas de Castellví, el futur contracte comarcal comptabilitza tant les hores mínimes de SAD del nou decret per a les persones que ja reben aquest suport com les hores que corresponen als veïns i veïnes que es troben ara en llista d’espera. En total, al voltant de 10 persones rebran suport del SAD el 2024 a Castellví. Aquestes hores mínimes de servei, multiplicades pel preu previst de licitació del SAD, són les que donen l’import de 130.000 euros per al 2024 que apareix reflectit al pressupost de l’Ajuntament.

Per finançar el SAD, el govern estatal fa arribar a la Generalitat diners per pagar una part d’aquest servei. No obstant això, malgrat que teòricament la despesa sufragada via Generalitat hauria de rondar el 66% del cost del SAD, el preu pel qual es treu a concurs realment el servei, més elevat que el preu teòric, fa que aquest percentatge sigui menor i no arribi al 50% del cost real.

Darrera actualització: 19.12.2023 | 11:28