Ple extraordinari 10/2019 (21 d’octubre)

Resum de la sessió

01. Sorteig designació membres meses eleccions generals 10 novembre.
SORTEIG FET

02. Donar compte de decrets.
DONAT

03. Ratificar decret fixació festes locals.
RATIFICADES PER UNANIMITAT

04. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals.
APROVADA PER UNANIMITAT

05. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les tarifes del sevei públic de subministrament d’aigua potable al municipi de Castellví de Rosanes.
APROVADA
Vots a favor: 7 (Endavant Castellví i Junts per Castellví)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Fem Poble)

06. Aprovació inicial reglament del servei d’abastament d’aigua potable.
APROVAT PER UNANIMITAT

07. Acord motivat de l’òrgan de contractació aprovant l’expedient de despesa i disposant l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres per a les actuacions necessàries per adequar l’establiment de pública concurrència del CCR per procediment obert.
APROVAT PER UNANIMITAT

08. Ampliació termini execució obres X201900922
APROVAT PER UNANIMITAT

09. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació.
APROVADA
Vots a favor: 4 (Srs. Camino i Almirall -Endavant Castellví-, i Sr. Ventura i Sra. Gil -Fem Poble).
Vots en contra: cap
Abstencions: 5 (Sr. Cara i Sra. Mínguez -Endavant Castellví- i Sres. Castellanos, Sánchez i Pérez -Junts per Castellví)

Àudio de la sessió

Darrera actualització: 10.11.2022 | 15:33