Ple ordinari 01/2023 (30 de gener)

Convocatòria i ordre del dia de la sessió plenària ordinària 01/2023 a celebrar el dilluns 30 de gener a les 18.30h al saló de plens.

Ordre del dia
01. Aprovació de les actes anteriors: 09/2022, 10/2022
Aprovades per unanimitat
02. Correspondència. Assabentat de l'acta de la reunió de la taula local de planificació educativa
Assabentat
03. Donar compte de decrets
Donat compte
04. Aprovació ratificació decret 2023000034 aprovació inicial de modificació de crèdit per transferència entre partides
Aprovat
Vots a favor: 7 (Srs. Camino, Cara i Almirall i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-, i Sres. Castellanos, Sánchez i Pérez -Junts per Castellví).
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sres. Gil i Aguiló -Fem Poble-ERC)

05. Aprovació increments retributius 2023
Aprovat per unanimitat
06. Moció adhesió agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada per Localret
Aprovat per unanimitat
07. Moció relacionada amb la iniciativa legislativa popular del moviment #regularitzaciónya per a una regularització extraordinària de persones migrants a l'estat espanyol presentada pel grup municipal Fem Poble-ERC
Aprovada
Vots a favor: 2 (Sres. Gil i Aguió -Fem Poble-ERC)
Vots en contra: cap
Abstencions: 7 (Srs. Camino, Cara i Almirall -Endavant Castellví-, i Sres. Castellanos, Sánchez i Pérez -Junts per Castellví).

08. Moció sobre la manca d'infraestructures sanitàries al Baix Llobregat
Aprovada per unanimitat
09. Precs i preguntes 

Àudio de la sessió

Punt 1 --> inici //  Punt 2 --> 0'40" //  Punt 3 --> 12'40" // Punt 4 --> 13'14" // Punt 5 --> 16'50" // Punt 6 --> 18'16" // Punt 7 --> 21'40" // Punt 8 --> 39'30" // Punt 9 --> 49'59"

Darrera actualització: 3.05.2023 | 09:47