Ple ordinari 02/2024 (20 de març)

Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del ple a celebrar el dimecres 20 de març, a les 19.15h, al saló de plens. Un cop finalitzada la sessió, l'ordre del dia s'actualitza amb el resultat de les votacions i l'àudio de la sessió.

Ordre del dia
01. Aprovació de l'acta anterior
Aprovada

Vots a favor: 9 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-, i Sres. Castellanos Núñez i Góngora i Sr. Grau -Junts per Castellví)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC)

02. Correspondència i disposicions oficials
03. Donar compte de decrets
04. Aprovació Pla d'actuació municipal 2023-2027
Aprovat

Vots a favor:9 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-, i Sres. Castellanos Núñez i Góngora i Sr. Grau -Junts per Castellví)
Vots en contra: 2 (Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC)
Abstencions: cap

05. Aprovació bases ajuts adquisició llibres i material de text 2024
Aprovades

Vots a favor: 9 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-, i Sres. Castellanos Núñez i Góngora i Sr. Grau -Junts per Castellví)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC)

06. Aprovació inicial bases beques individuals per escolarització alumnat en escoles bressol any 2024
Aprovades

Vots a favor: 9 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-, i Sres. Castellanos Núñez i Góngora i Sr. Grau -Junts per Castellví)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC)

07. Aprovació bases reguladores per a la concessió de beques individuals per als ensenyaments d'educació no obligatòria per al curs 2024-2025
Aprovades

Vots a favor: 9 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-, i Sres. Castellanos Núñez i Góngora i Sr. Grau -Junts per Castellví)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC)

08. Aprovació bases ajuts famílies monoparentals per despeses de l'habitatge habitual 2024
Aprovades

Vots a favor: 9 (Srs. Camino, Cara, Almirall, Busquets i Mitjans i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-, i Sres. Castellanos Núñez i Góngora i Sr. Grau -Junts per Castellví)
Vots en contra: cap
Abstencions: 2 (Sres. Gil i Torres -Fem Poble-ERC)

09. Aprovació increments retributius derivats de l'IPC harmonitzat de desembre de 2023
Aprovats

10. Incoació expedient sancionador per infracció en matèria de tinença de gossos perillosos 
Aprovada per unanimitat

11. Incoació expedient sancionador per infracció en matèria de tinença de gossos perillosos 
Aprovada per unanimitat

12. Adhesió al Pacte de les alcaldies d'Europa pel clima i l'energia
Aprovada per unanimitat

13. Adhesió al Pla estratègic per a les persones grans del Baix Llobregat 2023-2027
Retirada de l'ordre del dia (passarà en un futur ple)
14. Moció de suport als dictàmens del Consell consultiu de la gent gran del Baix Llobregat
Aprovada per unanimitat
15. Moció de suport a la pagesia
Aprovada per unanimitat

16. Precs i preguntes

Àudios de la sessió

Àudio 1: punts de l'1 al 15 | Àudio 2: punt 16

Àudio 1: punt 1 --> inici i 0'37" // punt 2 --> 0'20" // punt 3 --> 1'07" // punt 4 --> 13'57" // punt 5 --> 43'25" // punt 6 --> 56'29" // punt 7 --> 59'08" // punt 8 --> 1h01'40" // punt 9 --> 1h05'41" // punt 10 --> 1h06'57" // punt 11 --> 1h11'27" // punt 12 --> 1h12'24" // punt 13 --> 1h20'07" // punt 14 --> 1h32'10" // punt 15 --> 1h41'30"

Àudio 2: punt 16 --> inici  

Darrera actualització: 10.04.2024 | 14:57