Ple ordinari 07/2022 (19 de setembre)

Convocatòria i ordre del dia de la sessió ordinària del ple a celebrar dilluns 19 de setembre a les 18.30h al saló de plens.

Excusa assistència per motius personals Sra. M. Carmen Pérez (Junts per Castellví)

ÀUDIO AL FINAL DE L'ORDRE DEL DIA

Prèvia de record al regidor Joan Carles Ventura Coll, traspassat el mes de juliol, i minut de silenci.

Ordre del dia
01. Aprovació de les actes anteriors
Aprovades

Vots a favor: 6 (Srs. Camino i Cara i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-; Sres. Castellanos i Sánchez -Junts per Castellví-, i Sra. Gil -Fem Poble-ERC-)
Vots en contra: cap
Abstencions: 1 (Sr. Almirall -Endavant Castellví-, per no haver pogut ser a la sessió 06/2022)

02. Donar compte de decrets
Donat compte
03. Petició a la Junta electoral central de la credencial corresponent per substitució de regidor
Aprovada per unanimitat
04. Aprovació pròrroga execució obres reurbanització C. Castell de Sant Jaume
Aprovada per unanimitat
05. Aprovació del compte general 2021
Aprovat

Vots a favor: 6 (Srs. Camino, Cara i Almirall, i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-; Sres. Castellanos i Sánchez -Junts per Castellví-)
Vots en contra: 1 (Sra. Gil -Fem Poble-ERC-)
Abstencions: cap

06. Aprovació del codi de bon govern i qualitat institucional (codi ètic) de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes
Aprovat per unanimitat
07. Aprovació modificació de crèdits 11/2022 per transferència entre partides
Aprovada per unanimitat
Punt d'urgència: Aprovació de la segona certificació de les obres d'asfaltatge del Taió
Urgència aprovada

Vots a favor: 6 (Srs. Camino, Cara i Almirall, i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-; Sres. Castellanos i Sánchez -Junts per Castellví-)
Vots en contra: cap 
Abstencions: 1 (Sra. Gil -Fem Poble-ERC-)

Punt aprovat
Vots a favor: 6 (Srs. Camino, Cara i Almirall, i Sra. Mínguez -Endavant Castellví-; Sres. Castellanos i Sánchez -Junts per Castellví-)
Vots en contra: cap 
Abstencions: 1 (Sra. Gil -Fem Poble-ERC-)

08. Precs i preguntes

Àudio de la sessió

Prèvia record Joan Carles Ventura Coll --> inici // punt 1 -->  4'22" // punt 2 --> 4'55" // punt 3 --> 10'38" // punt 4 --> 11'50" // punt 5 --> 14'25" // punt 6 --> 17'22" // punt 7 --> 20'34" // urgència --> 22'18" // punt 8 --> 24'12"

 

 

Darrera actualització: 29.11.2022 | 09:41