Pressupost 2020

Documentació relativa al pressupost municipal 2020

Trobareu en els documents adjunts a aquesta pàgina el gruix de les dades econòmiques del present exercici (format .pdf).

Informacions en altres formats

Subvencions, ajudes i beques atorgades per l'Ajuntament 2020

 • Llibres i material didàctic: import total 3.536,01euros (21 famílies beneficiàries / 31 infants beneficiaris)
 • Famílies monoparentals per a despeses de l'habitatge: import total 2.500 euros (5 famílies beneficiàries)
 • Abonaments piscines estiu: total 182,50 euros (5 persones beneficiàries)
 • Escola bressol: total de 729,96 euros (3 famílies beneficiàries)
 • Estudis no obligatoris: total de 9.478,65 euros (18 joves beneficiaris/àries)
 • Represa de les activitats efectes COVID-19: total de 1.800 euros (5 empreses/persones autònomes beneficiàries)
 • Entitats locals:
  • AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat: 2.200 euros.
  • AEC La Trampolina: 1.500 euros.
  • APECRO: 2.500 euros.
  • AV Can Sunyer i Valldaina: 2.453,93 euros.
  • HipoFam: 1.000 euros
  • Centre Cultural i Recreatiu: 3.500 euros.
  • Petits Caramellaires de Castellví: 800 euros.
  • Amics dels Reis de Castellví: 2.800 euros.
  • Fundació Rosella: 750 euros.

Convenis i aportació a consorcis i serveis

 • Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Quota 2020: 1.427 euros.
 • Teleassistència: 2.700 euros.
 • AMTU (mobilitat i transport urbà): 985 euros.
 • SAD comarcal (assistència domiciliària persones dependents): 25.000 euros.
 • Creu Roja Baix Llobregat Nord: 1.000 euros.
 • Aportació municipal als serveis d'autobús: 10.500 euros.
 • Conveni amb Promoció Econòmica de Martorell: sense cost.
 • ADF: 500 euros.
 • Projecte bon tracte a la gent gran: 1.000 euros.
 • Dinamització turística del Baix Llobregat Nord: 750 euros.

 

Darrera actualització: 9.02.2021 | 12:33

Documents

Aprovació inicial pressupost i plantilla de personal
295.39KB
Informe d'estabilitat pressupostària
624.72KB
Llistat de crèdits vius 2020
577.05KB
Pla quadriennal d'inversions de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes
460.52KB
Plantilla de personal 2020
471.86KB
Pressupost detallat de despeses per partida
66.97KB
Pressupost detallat d'ingressos per partida
16.65KB
Modificació de crèdit per incorporació de romanents
318.55KB
Modificació de crèdit per transferència entre partides
605.44KB
Modificació pressupostària per suplement de crèdit
496.51KB
Modificació de crèdit per transferència entre partides
322.31KB
Modificació de crèdit per transferència entre partides
473.03KB
Modificació de crèdit per transferència entre partides
323.33KB
Modificació pressupostària per ampliació de crèdits
503.4KB
Resum d'estat d'execució d'ingressos per capítols 4t trimestre
10.97KB
Estat d'execució d'ingressos detallat per partida 4t trimestre
24.8KB
Estat d'execució de despesa detallat per partida 4t trimestre
53.29KB
Pagament de proveïdors 4t trimestre
6.79KB
Interessos de demora
5.76KB
Model 347 de pagament a proveïdors 2020
125.63KB
Estat d'execució de despeses 1r trimestre
45.14KB
Estat d'execució d'ingressos 1r trimestre
11.92KB
Estat d'execució d'ingressos per partida 1r trimestre
23.03KB
Retribucions del personal de la corporació
31.42KB
Estat d'execució de despeses 2n trimestre
46.18KB
Estat d'execució d'ingressos 2n trimestre
12.05KB
Estat d'execució d'ingressos per partida 2n trimestre
24.28KB
Termini de pagament de proveïdors 1r i 2n trimestre
41.66KB
Termini de pagament de proveïdors 3r trimestre
40.52KB