Entitat veïnal dels barris de Can Sunyer i Valldaina. Organitza diferents activitats al llarg de l’any adreçades al veïnat.

Té la seu al Centre Cívic del barri (C/Sant Llorenç de Morunys, 6 bis)

President: Pedro Gamero

Secretària: M. Carmen Martínez

Tresorera: Carmen Góngora

Tel. de contacte: 93.776.58.72

 

Darrera actualització: març 2020

Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina
Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina