AEC La Trampolina

Som una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2008 i legalment inscrita al registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya i inscrites al Registre d’Entitats Locals de Castellví de Rosanes. La Trampolina està formada per un col·lectiu d’educadors i educadores, sensibilitzats amb l’educació en el temps de lleure i la nostra cultura. És per això que La Trampolina, treballa amb les eines de l’educació no formal en valors com els intercanvis interculturals, l’autogestió del temps d’oci, la proposta i oferta cultural, la formació, sempre sobre la base de la participació en democràcia directa, la horitzontalitat, la no-violència.
Els membres de l’AEC La Trampolina volem compartir deixar la nostra activitat diària els principis següents:
– Transparència. La transparència és un requisit indispensable quan es treballa des del voluntariat. També és fonamental per a augmentar la fluïdesa de comunicació entre els diferents membres.
– Obertura. Som un equip obert a tothom que vulgui col·laborar, ja sigui a títol individual, institucional o des del món empresarial, respectant sempre els nostres valors i les normes de convivència fonamentals.
– Meritocràcia. Som una comunitat on la gent es valora per la seva feina i esforç.
– Independència. Som independents d’empreses, governs i institucions i podem actuar, doncs, de manera coherent amb els nostres valors.
– Excel·lència. Posem el major èmfasi possible en la qualitat i correcció de tot allò que desenvolupem en el nostre dia a dia, en tot allò que fem.
Entre les nostres activitats destaquem els Casals d’Estiu de Castellví de Rosanes i la Trampolinada. La nostra intenció és consolidar aquestes actuacions i proposar-ne de noves.

Adreça electrònica: latrampolina@gmail.com
Darrera actualització: 22.09.2020 | 11:59