Associació de propietaris de La Garjola

L'Associació de Propietaris la Garjola (APG), està formada per:

President: Joan Herrero
Vicepresident: Fernando Baena
Secretari: Antonio Gallardo
Tresorer: Alexis Burguès
Vocals: Miguel Angel Pinto, Imma Manresa, Gregorio Cuba

Què fem:
1. Representar els associats del nostre Paratge per canalitzar i defendre de forma democràtica l’interès comú, davant de qualsevol institució, en tot allò que la normativa vigent ho permeti.
2. Per la peculiaritat del nostre Paratge Natural, vetllem per la seva conservació i procurem que les vies d’accés i evacuació estiguin en perfectes condicions i que ens  permetin fer front a
qualsevol risc d’incendi o situació d’emergència que es presenti.
3. Organitzar i promoure activitats de lleure.
4. Promocionar i desenvolupar iniciatives que es considerin d’interès i millora per els veïns del nostre Paratge.

Contacte
Email: asspcr@hotmail.com
Tels. 678447416-600216596-609346274

Telèfon: 678447416
Telèfon: 600216596
Fax: 609346274
Adreça electrònica: asspcr@hotmail.com
Darrera actualització: 17.04.2023 | 18:57