Període 2022-2023 - Fase 1: Presentació de projectes

Del 15 de juny al 17 de juliol del 2022

En aquest espai trobareu un resum de la informació bàsica. Llegiu detalladament el reglament que trobareu a l'apartat de Documents per a tots els detalls sobre els Pressupostos participatius.

Quan es poden presentar projectes?

Del 15 de juny al 17 de juliol del 2022.

Qui pot presentar projectes?

Tots els veïns i veïnes empadronats a Castellví de Rosanes a partir de 16 anys d’edat, tant de forma individual com a través d’un projecte que tingui l’impuls de diverses persones. En aquest segon cas, s’haurà de designar una persona portaveu o representant del grup.

També poden presentar projectes qualsevol de les entitats legalment registrades al registre d’entitats de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes. En aquest cas, les entitats no podran presentar projectes relatius a l’adquisició de béns destinats únicament a l’ús i gaudi per part de la pròpia entitat i/o persones associades ni que s’hagin d’executar en immobles privats no afectes a ús públic.

Quants projectes es poden presentar?

Es pot presentar un projecte per persona, grup o entitat per a cadascun dels límits pressupostaris definits més avall (article 6 del reglament). 
Una mateixa persona no podrà presentar projectes en més de dos grups diferents.

Límits pressupostaris i objectius per projecte 

Els projectes presentats han de fer tots ells referència a inversions en la via pública, en espais públics de Castellví de Rosanes, en edificis de propietat municipal, en béns mobles amb destí a l’inventari municipal o bé en immobles on l’Ajuntament de Castellví de Rosanes pugui legalment invertir en virtut de la normativa vigent en el moment de la presentació del projecte.

Els projectes presentats no podran superar en cap cas l’import de 20.000 euros.

Hi ha dos límits pressupostaris per afavorir la diversitat de projectes i facilitar les votacions posteriors:

• Projectes de fins a 10.000 euros
• Projectes de 10.001 fins a 20.000 euros

Com presento el projecte?

Els projectes que es presentin al procés de Pressupostos participatius, una vegada aquest s’hagi donat a conèixer a la ciutadania, hauran de complir els següents requisits:

• Presentar-se a l’Ajuntament per registre d’entrada telemàtic (obligatori per a persones jurídiques) o bé presencial.
• Incloure, correctament omplerta, la fitxa model de projecte que es podrà descarregar al web municipal (en aquesta pàgina) o bé sol·licitar-la a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.

I si necessito ajuda?

Durant el període de presentació de projectes i els dies anteriors, es podran fer consultes a l’Ajuntament si cal l’aclariment d’algun dels aspectes necessaris per presentar la proposta, tals com la comprovació que aquesta es faria en espai públic municipal, normatives d’aplicació o bé consultes de tipus tècnic, entre d’altres. 

Demana cita prèvia per rebre l'assessorament. Pots demanar hora per telèfon al 93 775 19 42, per correu a participacio@castellviderosanes.cat o presencialment a les oficines municipals.

Les respostes a dubtes de tipus general es publicaran en aquest espai perquè estiguin a disposició de tota la ciutadania interessada.

També trobaràs en aquest espai una petita guia sobre com omplir la fitxa del projecte.
 

Darrera actualització: 1.07.2022 | 14:09