El projecte d’urbanització de Can Sunyer s’aprova de nou inicialment recollint propostes de millora aportades pel veïnat el 2023

Dimarts, 16 de gener de 2024

El text estarà en exposició pública fins al 27 de febrer

El projecte executiu d’urbanització de Can Sunyer s’ha aprovat de nou inicialment recollint en el redactat propostes de millora aportades pel veïnat durant la primavera del 2023 via al·legacions i suggeriments, especialment pel que fa a la configuració de les connexions al futur clavegueram. El text s’exposarà al públic fins al 27 de febrer i es podrà consultar la informació sobre l’evolució del procediment a l’apartat específic del web municipal dedicat al projecte d’urbanització de Can Sunyer.

Les persones propietàries de finques a l’àmbit de Can Sunyer (unitat d’actuació 5 del planejament municipal), poden adreçar-se a l’Ajuntament en cas que tinguin algun dubte o consulta sobre el text ara aprovat inicialment. Tal com es va fer la primavera passada, en cas necessari es podrà demanar hora de reunió amb els serveis tècnics municipals durant el termini d’exposició pública. 

El projecte aprovat inicialment el març del 2023 es va deixar sense efecte el mes de setembre passat, un cop revisades les al·legacions presentades, per tal de fer un nou redactat que incorporés millores i propostes aportades en aquesta fase inicial d’al·legacions. Ara, el text modificat s’ha aprovat inicialment i s’obre un nou termini d’exposició pública. En paral·lel s’està redactant el projecte de reparcel·lació, que és l’altre document necessari per poder realitzar les obres pendents d’urbanització a Can Sunyer i executar, entre d’altres, el clavegueram.

Darrera actualització: 16.01.2024 | 12:43