S’aprova el pressupost municipal 2021 de forma inicial amb un import que ascendeix a 2,3 milions d’euros

Dijous, 18 de març de 2021 a les 15:30

Els comptes, que van ser llargament debatuts, inclouen 344.000 euros en inversions que s’incrementaran quan s’incorpori el romanent de tresoreria

Accés a l'àudio del ple

El pressupost municipal 2021 de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes es va aprovar ahir al vespre per ple de forma inicial. Els comptes, que van ser llargament debatuts en la sessió, ascendeixen a 2.309.764 euros i inclouen 344.000 euros en inversions, destinats a la reurbanització del C/Castell de Sant Jaume (Taió) i a la instal·lació de led a l’enllumenat públic de Can Sunyer i Valldaina. Aquests diners per a inversions en infraestructures i serveis s’incrementaran una vegada s’incorpori al pressupost 2021 el romanent de tresoreria (els estalvis), per destinar-lo per exemple a asfaltatge de carrers i a noves fases de l’obra del futur centre social amb piscina. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (Endavant Castellví-ED i Junts per Castellví-CP) i els vots en contra del grup municipal de Fem Poble-ERC.

L’encarregat d’explicar els comptes del 2021 va ser el regidor d’Hisenda, Joan Carles Almirall, que va assenyalar que “aquest ple és dels més importants de l'any pel que comporta de les partides pressupostàries” i va afegir que “en aquest pressupost, aquest equip de govern hi té dipositades moltes accions i moltes esperances” i va desitjar que “aquest any sigui bastant millor que l'anterior, sobretot per les circumstàncies de la pandèmia, que hi ha coses que no s'han pogut fer”

El regidor va fer un repàs per capítols als ingressos i les despeses. En aquestes darreres, i pel que fa a via pública, Almirall va indicar que es tirarà endavant un contracte de manteniment per valor anual de 60.000 euros durant dos anys (120.000 euros en total), i a més es preveu invertir un mínim de 300.000 euros del romanent en asfaltatge de carrers aquest 2021.

En el capítol d’inversions, els 344.000 euros pressupostats inicialment són per a la urbanització del carrer del Castell de Sant Jaume (ja en fase de redacció de projecte), i el canvi dels fanals de Can Sunyer i Valldaina a led. No obstant això, va avançar que “hi ha algunes partides que hem dotat inicialment amb 1 euro” pendents d’incorporar-hi més diners provinents del romanent de tresoreria i també de les subvencions que l’Ajuntament té demanades. En aquest grup hi hauria la nova fase d’obres del futur centre social amb piscina de l’escola vella, els materials tècnics i cortinatges de la sala del CCR –que se sumarien a les obres fetes els darrers mesos a l’edifici-, millores a la xarxa d’abastament d’aigua i asfaltatge. Almirall també va fer esment d’altres actuacions inversores que ja estan en marxa, com la millora dels polígons Rosanes i ca n’Abat per fer-los més competitius.

En l’àmbit de l’espai públic i els serveis, el regidor d’Hisenda va comentar les previsions del pressupost de cara a la implantació del nou model de recollida d’escombraries i de l’arrencada del projecte d’urbanització del barri de Can Sunyer, els primers tràmits del qual es preveu que es puguin fer al segon semestre.

Igualment, va destacar que l’Ajuntament tirarà endavant un plec per a la contractació dels treballs de jardineria, gestió forestal del bosc municipal i franges de protecció davant d’incendis que ascendeix a 100.000 euros, per tal d’unificar i potenciar tots aquests treballs en l’espai verd.

El casal d’estiu, l’auxiliar de conversa d’anglès a l’escola i la nova regulació de les subvencions a les entitats també van ser objecte de l’explicació d’Almirall, igual que el deute. L’Ajuntament ja no té cap crèdit amb els bancs i només resta pendent de pagar-ne un a la Diputació, que estarà gairebé liquidat a finals d’any (56.000 euros per tornar).

En el debat posterior a l’explicació dels comptes, des del grup municipal de Fem Poble la regidora Anna Gil va preguntar per algunes de les despeses previstes, com les de millora de la via pública, promoció econòmica i subvencions a empreses, subvencions a entitats, casals d’estiu i activitats culturals, entre d’altres.

Gil va exposar també les propostes que havia fet arribar el seu grup municipal i, a tall de resum, va afirmar que “tant de bo aquest any sigui un any d’inversions” i va retreure a Almirall que “potser també s’hagués pogut fer alguna cosa més abans” i que s’havien anat liquidant pressupostos anteriors “amb molt de romanent”. El regidor d’Hisenda va rebatre aquestes afirmacions i va repassar algunes de les inversions del pressupost 2020 com l’arranjament del CCR, la connexió entre dipòsits del nucli antic i el Taió, la reconversió de l’escola vella o la millora dels polígons, entre d’altres. El regidor també va recordar que l’equip de govern ha treballat els darrers anys per reduir l’endeutament perquè, per llei, l’existència de deute obligava a destinar el romanent a eixugar crèdits i això limitava la capacitat inversora. Ara ja s’ha aconseguit revertir aquesta tendència liquidant els préstecs, va explicar.

Darrera actualització: 18.03.2021 | 15:46