Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions (PPU)

Pla de prevenció d’incendis en urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana (PPU)

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes, en compliment de la Llei 5/2003, va aprovar aquell mateix any el plànol on es delimitaven tots els espais del municipi afectats per l’esmentada llei, i que han de complir de forma obligada dos preceptes que el mateix text normatiu indica sobre prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. Aquestes mesures són:

  1. Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de 25 metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida (la popularment coneguda com a franja de seguretat contra els incendis).
  2. Mantenir els terrenys de les parcel·les no urbanitzades lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida

Dels treballs anuals en les franges se'n dona compte habitualment a través de l'apartat de noticies del web. 

Addicionalment, i pel que fa a la finca de bosc municipal a l'entorn de la Cadireta, l'Ajuntament disposa d'un pla de gestió forestal aprovat que s'està desenvolupant per fases, per afavorir la regeneració natural de l'arbrat i reduir el combustible en cas d'incendi.

Pel que fa als marges de les carreteres que travessen el terme, són les administracions titulars d'aquestes les que realitzen els treballs corresponents en matèria de prevenció d'incendis. Per exemple, la Diputació de Barcelona desbrossa periòdicament els marges en una franja de diversos metres d'amplada.

Darrera actualització: 25.05.2023 | 11:17