Pressupost 2021

Documentació relativa al pressupost municipal 2021

El pressupost municipal és el que regeix el destí dels recursos de què disposa la Corporació en un any natural. S'aprova a primers d'any (o a finals de l'any anterior, perquè estigui vigent a partir de l'1 de gener) i conté informació diversa.

Glossari
Capítols i partides: 
són les diferents classificacions que en què es reparteixen els recursos. Per exemple a despeses: capítol 1 és despesa de personal; capítol 2, de béns i serveis, i capítol 6, inversions. Cada capítol pot contenir diferents partides.
Modificacions de crèdit: aquells canvis que pateix el pressupost al llarg de l'any respecte dels números inicialment aprovats. Pot ser perquè es moguin diners d'una partida a una altra per cobrir una necessitat concreta o perquè s'incrementin partides al disposar de nous ingressos no previstos.
Inversions: aquells diners que l'Ajuntament dedica a béns duradors, ja siguin mobles o immobles -obres a carrers, edificis públics, etc.
Plantilla: personal al servei de la corporació, sigui quina sigui la seva vinculació laboral (funcionaral, laboral o eventual).
Subvencions: aportacions de suport que fa l'Ajuntament a entitats per al desenvolupament de determinats projectes o bé orientades a donar suport a la ciutadania per a determinats fins. Es regeixen per reglaments/bases reguladores (enllaç extern).
Beques i ajuts: aportacions orientades a donar suport a la ciutadania per a determinats fins, com poden ser estudis, per exemple. Es regeixen per bases reguladores (enllaç extern).

El pressupost municipal 2021 s'ha aprovat inicialment en sessió plenària el 17/03/2021 i ha esdevingut definitiu passat el període d'exposició pública sense que s'hi hagin presentat al·legacions.

Informació documental i textual

 • Estats d'execució (documentació annexa a la pàgina)
 • Detalls pressupostaris per capítols (documentació annexa a la pàgina)
 • Modificacions de crèdit (documentació annexa a la pàgina)
 • Informes econòmics i jurídics (documentació annexa a la pàgina)
 • Inversions (documentació annexa a la pàgina)
 • Plantilla i retribucions (documentació annexa a la pàgina)
 • Endeutament (documentació annexa a la pàgina)
 • Cost de les campanyes institucionals (enllaç extern)
 • Informació sobre contractació i proveïdors (enllaç extern)
 • Subvencions, beques i ajuts a famílies -convocatòries obertes- i a subvencions i beques a particulars per raons socials 
  • Llibres i material didàctic: import total 4.500 euros (32 infants beneficiaris) -convocatòria oberta
  • Famílies monoparentals per a despeses de l'habitatge: import total 2.411,93 euros (5 famílies beneficiàries) -convocatòria oberta
  • Abonaments piscines estiu: total 336,68 euros (9 persones beneficiàries) -convocatòria oberta
  • Escola bressol: total de 3.000 euros (11 infants beneficiaris) -convocatòria oberta
  • Estudis no obligatoris: total de 10.000 euros (25 peticions beneficiàries) -convocatòria oberta
  • Beques esports per raons socials: 1.667,40 euros (10 persones ateses)
  • Subvencions Serveis Socials bàsics: 54.058,98 euros (194 ajuts - 213 persones ateses)
 • Subvencions a entitats 2021
  • AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat: per conveni 2.200 €
  • APECRO: per conveni 2.500 €
  • AV Can Sunyer i Valldaina: per concurrència competitiva (àmbit cultura) 3.350 €
  • Centre Cultural i Recreatiu: per concurrència competitiva (àmbit cultura) 4.000 €
  • Amics dels Reis de Castellví:  per conveni 2.000 € +  per concurrència competitiva (àmbit cultura) 800 €
  • Fundació Rosella: per conveni 750 €
  • Associació animalista Beka: per conveni 1.500 €
  • Atenció precoç solidària-Junts podem: per concurrència competitiva (àmbit cooperació) 2.000 €
    
 • Convenis i aportacions a consorcis de serveis
  • Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Quota 2021: 1.570 euros.
  • Teleassistència: 2.700 euros.
  • AMTU (mobilitat i transport urbà): 985 euros.
  • SAD comarcal (assistència domiciliària persones dependents): 34.000 euros.
  • Creu Roja Baix Llobregat Nord: 1.000 euros.
  • Aportació municipal als serveis d'autobús: 10.500 euros.
  • Conveni amb Promoció Econòmica de Martorell: sense cost.
  • ADF: 500 euros.
  • Dinamització turística del Baix Llobregat Nord (Consorci de Turisme): 750 euros.

 

Consulta la informació de l'audiència pública prèvia a l'aprovació en aquest enllaç.

Darrera actualització: 9.03.2022 | 08:56