notícia > Afectació de carrers del nucli antic per treballs de soterrament d’una línia elèctrica per part d’Endesa