Ajuntament > Corporació > Alcaldia > Joan Carles Almirall Sánchez