Ajuntament > Corporació > Electes > Regidors > Mari Carmen Pérez García