notícia > El Pla director de l’aigua detecta moltes pèrdues a la xarxa de Castellví i marca la pauta per corregir-les