Composició del Ple

El ple municipal de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes el formen nou persones (trobareu més avall una fitxa i formulari de contacte amb cadascuna d'elles).

Resultat de les eleccions municipals del 26 de maig del 2019 (entre parèntesi, els electes que ocupen l'acta en l'actualitat):

 • Endavant Castellví: 4 regidors (Sr. Adrià Camino, Sr. José Cara, Sr. Joan Carles Almirall, Sra. Tere Mínguez)
 • Junts per Castellví-CP: 3 regidores (Sres. Vicky Castellanos, Amalia Sánchez i M. Carmen Pérez)
 • Fem Poble-ERC-AM: 2 regidors (Sra. Anna Gil, Sra. Lourdes Aguiló)

Composició de la Corporació

 • Alcalde: Sr. Adrià Camino Fideu
 • Resta de membres de l’equip de govern: Sr. José Cara, Sr. Joan Carles Almirall, Sra. Tere Mínguez, Sra. Vicky Castellanos, Sra. Amalia Sánchez, Sra. M. Carmen Pérez
 • Resta de membres de la corporació: Sra. Anna Gil i Sra. Lourdes Aguiló

Retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes

El règim de dedicacions i retribucions és el següent:

 • Adrià Camino Fideu (alcalde, dedicació aprovada del 75%, però amb presència efectiva a l’Ajuntament tota la jornada): 28.000 euros bruts/anuals.
 • Teresa Mínguez Busom (regidora, dedicació del 100%): 21.000 euros bruts/anuals.
 • Joan Carles Almirall Sánchez (regidor, dedicació del 50%): 10.500 euros bruts/anuals.
 • Victoria Castellanos Núñez (regidora, dedicació del 49%): 10.290 euros bruts anuals.

La resta de regidors i regidores de l’Ajuntament cobraran indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.

Per sessió, els imports aprovats són els següents:

 • Per assistència a ple: 150 euros/sessió.
 • Per assistència a junta de govern: 410 euros/sessió.
 • Per assistència a comissió especial de comptes: 150 euros/sessió.

Ple ordinari: cada primer dilluns no festiu de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 18.30.

Junta de govern ordinària: cada primer i tercer dilluns no festiu de mes, a les 18.00h.

Podeu conèixer els regidors i regidores en els enllaços situats sobre d’aquestes línies. També hi trobareu un formulari per contactar amb cadascun d’ells/elles.

Darrera actualització: 03.11.2022 | 09:09
Darrera actualització: 03.11.2022 | 09:09