Composició del Ple

El ple municipal de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes el formen onze persones (trobareu més avall una fitxa i formulari de contacte amb cadascuna d'elles).

La declaració de béns i interessos dels electes de la Corporació la trobareu a la fitxa de cada regidor/ora.

Resultat de les eleccions municipals del 28 de maig del 2023:

 • Endavant Castellví-CM: 6 electes (Sr. Adrià Camino Fideu, Sr. José Cara Escudero, Sra. Teresa Mínguez Busom, Sr. Joan Carles Almirall Sánchez, Sr. Sergi Busquets Lara, Sr. Josep M. Mitjans Mitjans)
 • Junts per Castellví-CP: 3 electes (Sra. Vicky Castellanos Núñez, Sr. David Grau Sánchez, Sra. Carmen Góngora Allepuz)
 • Fem Poble-ERC-AM: 2 electes (Sra. Anna Gil Llopart, Sra. Yolanda Torres Novales)

Composició de la Corporació

 • Alcalde: Sr. Adrià Camino Fideu
 • Resta de membres de l’equip de govern: Sr. José Cara Escudero, Sra. Teresa Mínguez Busom, Sr. Joan Carles Almirall Sánchez, Sr. Sergi Busquets Lara, Sr. Josep M. Mitjans Mitjans 
 • Resta de membres de la corporació: Sra. Vicky Castellanos Núñez, Sr. David Grau Sánchez, Sra. Carmen Góngora Allepuz, Sra. Anna Gil Llopart, Sra. Yolanda Torres Novales

Retribucions/indemnitzacions

Retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes i indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats (segons el cas). Aprovades el juliol del 2023 i sense modificacions posteriors.

Govern municipal (Endavant Castellví-CM)

 • Alcalde (Sr. Adrià Camino Fideu): dedicació a temps parcial (70%), retribució anual de 31.000 euros bruts.
 • Primer tinent d'alcalde (Sr. José Cara Escudero): indemnització per assistència a òrgans col·legiats a raó de 175 euros/sessió del ple; 525 euros/sessió per junta de govern, i 175 euros/sessió de la comissió especial de comptes (suplent).
 • Segon tinent d'alcalde (Josep M. Mitjans Mitjans): indemnització per assistència a òrgans col·legiats a raó de 175 euros/sessió del ple i 525 euros/sessió per junta de govern.
 • Tercer tinent d'alcalde (Sr. Sergi Busquets Lara): indemnització per assistència a òrgans col·legiats a raó de 175 euros/sessió del ple i 525 euros/sessió per junta de govern.
 • Regidors/ores amb dedicació a temps parcial o total:
  • Sra. Teresa Mínguez Busom: dedicació a temps total (100%), retribució anual de 28.000 euros bruts.
  • Sr. Joan Carles Almirall Sánchez: dedicació a temps parcial (50%), retribució anual de 14.000 euros bruts.

Regidors/ores de la resta de grups municipals
Junts per Castellví-CP

 • Sra. Vicky Castellanos Núñez: indemnització per assistència a òrgans col·legiats a raó de 175 euros/sessió del ple i 175 euros/sessió de la comissió especial de comptes (titular).
 • Sr. David Grau Sánchez: indemnització per assistència a òrgans col·legiats a raó de 175 euros/sessió del ple i 175 euros/sessió de la comissió especial de comptes (suplent)
 • Sra. Carmen Góngora Allepuz: indemnització per assistència a òrgans col·legiats a raó de 175 euros/sessió del ple

Fem Poble-ERC-AM

 • Sra. Anna Gil Llopart: indemnització per assistència a òrgans col·legiats a raó de 175 euros/sessió del ple i 175 euros/sessió de la comissió especial de comptes (titular)
 • Sra. Yolanda Torres Novales: indemnització per assistència a òrgans col·legiats a raó de 175 euros/sessió del ple i 175 euros/sessió de la comissió especial de comptes (suplent)

Podeu conèixer els regidors i regidores en els enllaços situats sobre d’aquestes línies. També hi trobareu un formulari per contactar amb cadascun d’ells/elles.

Resum indemnitzacions

 • Per l’assistència a les sessions del Ple 175 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les sessions dels regidors a la Junta de Govern 525 euros/sessió.
 • Per l’assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes 175 euros/sessió.
Darrera actualització: 3.05.2024 | 12:08
Darrera actualització: 3.05.2024 | 12:08